WORD DE BESTE VERSIE VAN JEZELF  - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

WORD DE BESTE VERSIE VAN JEZELF 

December 2016 > week 50
Naamloos 1

https://gallery.mailchimp.com/87ce8f25ff95a7f203c76c0ab/images/47662b23-df38-45d4-8005-9b2f50193f4b.png

WORD DE BESTE VERSIE VAN JEZELF 

MASTEROPLEIDING TOT HOLISTISCH COACH

gea master.jpg

Heb je altijd een passie gehad om met mensen te werken? Speel je met 't idee om je te verdiepen in zelfontplooiing? Of wil je beide combineren?

Volg dan nu je hart en schrijf je in voor deze gecertificeerde masteropleiding tot holistisch coach.

In deze compacte masteropleiding worden je alle basisvaardigheden en -attitudes aangeleerd om een professionele coach te worden.

Uit diverse, hedendaagse coaching-benaderingen is een selectie gemaakt van de meest efficiënte technieken.

Je leert jezelf beter kennen aan de hand van diverse methodes van zelfontplooiing en verwerft de nodige de inzichten om deze principes op professioneel vlak te gaan toepassen.  

 

Januari 2017

14

https://gallery.mailchimp.com/87ce8f25ff95a7f203c76c0ab/images/03c9e5d8-4a2f-471e-b646-37327134c2b0.png

https://gallery.mailchimp.com/87ce8f25ff95a7f203c76c0ab/images/47662b23-df38-45d4-8005-9b2f50193f4b.png

gea 2017 2.jpg

Tijdens de opleiding worden alle attitudes, vaardigheden, interventies en technieken die aangeleerd worden, zowel in de rol van coach als coachee ervaren.

Elk aspect waar rond gewerkt wordt, leer je herkennen bij jezelf en bij de ander. Je leert het ook zonder oordeel te erkennen en doet oefeningen om de beperkende patronen te transformeren tot meer ondersteunende.

Iedere benaderingswijze wordt theoretisch gekaderd. De oefeningen maken dat je de impact zelf kan ervaren. Dit stimuleert het transformatieproces in jezelf en zorgt ervoor dat je de behandelde thema’s integreert en vlot kan gaan toepassen als coach.

 

gea 2017 3.jpg

De opleiding bestaat uit 4 modules van elk 6 lesdagen (totaal 24 lesdagen).

  1. PROFESSIONELE BEGELEIDING: basisattitudes en essentiële vaardigheden
  2. DE DYNAMIEK VAN HET POSITIEF BEÏNVLOEDEN VAN ANDEREN
  3. COACHINGSOPDRACHTEN : definiëren, afbakenen, inleiden en volbrengen
  4. KRACHTIG EN AUTHENTIEK LEIDERSCHAP: interventies en veranderingsprocessen

Als een rode draad doorheen de opleiding loopt het vlot leren werken met het PAVA-bewustzijnsmodel.

 

face.png

 

link.png

 

color-instagram-48.png

                                                    Centrum GEA
gea logo.pngPrinses Clementinalaan 92
9000 Gent
info@centrumgea.be 

http://www.centrumgea.be/nl/home

 

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu