Teacher training course esoterische psychologie in Brugge - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Teacher training course esoterische psychologie in Brugge

Maart 2017 > week 13
Naamloos 1

Surya

Ageless Wisdom

European College of Esoteric Wisdom and Healing

Ezelstraat 24, 8000 Brugge, 0473/13.51.62

e-mail : jan.gyselinck@skynet.be   www.suryabrugge.be   www.esoterichealing.be

Teacher training-course

ESOTERISCHE PSYCHOLOGIE

 

De innerlijke realisatie van de Zeven Stralen

 

De Zeven Stralen vormen de basis van de ‘nieuwe’ esoterische psychologie.

Kennis van en ervaring met de stralen geeft je een helderziendheid, helder voelen in de stralen van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde.

Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren.

Tijdens deze teacher-training word je gedurende 15 dagen en consulten opgeleid om les, meditaties, consulten (readings), stralenanalyses te geven in de esoterische psychologie.

Je krijgt een grondige analyse, verdieping, meditaties en persoonlijke begeleiding (consulten), casussen,… met de vuren, deugden en krachten van de Zeven Stralen en je leert deze in het dagelijks leven te gebruiken.

 

'Er is één Leven dat zichzelf eerst uitdrukt doorheen zeven basishoedanigheden of aspecten

 en bijgevolg doorheen de oneindige veelheid van vormen.

Deze zeven stralende hoedanigheden zijn de Zeven Stralen, de Zeven Levens,

die hun Leven geven aan alle vormen en daardoor hun betekenis,

 hun wetmatigheden en hun drang tot evolutie ... '

 

Je krijgt een getuigschrift van ‘esoterisch psycholoog’.

 

Op 15 dinsdagen van 10u tot 17u:

 

Dag 1-2 : Straal 1: Wil of Kracht

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen, persoonlijke begeleiding

Dag 3-4 : Straal 2: Liefde-Wijsheid

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen, persoonlijke begeleiding

Dag 5-6 : Straal 3: Licht-Actieve Intelligentie

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen, persoonlijke begeleiding

Dag 7-8 : Straal 4: Harmonie -Schoonheid

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen, persoonlijke begeleiding

Dag 9-10 : Straal 5: Concrete Kennis-Wetenschap

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen, persoonlijke begeleiding

Dag 11-12 : Straal 6: Devotie -Abstract Idealisme

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen, persoonlijke begeleiding

Dag 13-14 : Straal 7: Concrete Kennis-Wetenschap

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen, persoonlijke begeleiding

Dag 15 : 7 stralen: synthese en versmelting

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen, persoonlijke begeleiding

 

Inschrijven is noodzakelijk via mail; jan.gyselinck@skynet.be

 

Data: Dinsdagen 3/10/17 – 7/11 – 5/12 – 9/01/18 – 6/02 – 6/03 – 27/03 –

24/04 - 29/05 –26/06 – 4/09 – 9/10 – 6/11 – 4/12 – 18/12 

Plaats: ECEWH, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

Docent: Jan Gyselinck, esotericus, (Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)

Bijdrage: 3000 euro (incl. BTW) (inclusief syllabus, boek, drank)

Inschrijving is definitief door storting van 3000 euro op het reknr. BE 86 109-6608427-50 (BIC  CTBKBEBX) 

van Gyselinck Jan met vermelding van ‘Teacher training esoterische psychologie'.

 

++++

Jan Gyselinck is een leraar in esoterische wijsheid en esoterische healing.

Hij is gespecialiseerd in het onderricht over universele wijsheid, esoterische psychologie, esoterische astrologie en vooral esoterische healing.

In 1999 richtte hij in Brugge Surya-Ageless Wisdom op, een esoterisch en holistisch opleidingscentrum.

Het was het gevolg van de innerlijke studie, impulsen en inspiraties die hij doorheen zijn levenspad had ervaren.

Reeds in zijn jeugd werd hij innerlijk gericht op de krachten van zijn ziel.

Tijdens zijn licentiejaren communicatiewetenschappen kwam dit tot volle bloei; hij verdiepte zich in tal van mystieke en esoterische stromingen (Oost en West) en kwam al gauw in contact met de Theosofie, de werken van Blavatsky en Alice Bailey.

De grote affiniteit die hij met deze stroming voelde, brachten hem in innerlijke ervaringen van  bewustwording van het etherisch lichaam

doorheen de krachten van de Ziel en de Verlichte Meesters, Shambhala, de Zeven Stralen en de diverse bewustzijnsaspecten die in de studiewerken aangereikt worden.

Mede dankzij de uiterlijke contacten met de Avatars en de inspiraties van zijn innerlijke Leraren, Djwhal Khul en Morya, heeft hij zich als doel gesteld de studiewerken aan de hand van analyse aan geïnteresseerden te verduidelijken en vooral via geleide meditaties stapsgewijs tot een praktische realiteit te maken.

Zijn specialiteit ligt erin om in de bewustwording van de innerlijke krachten te komen die iedereen verbindt met alle bestaansvormen op onze planeet.

De laatste 20 jaar geeft hij in België en Nederland tal van voordrachten, meditatiedagen en vooral opleidingen en organiseert hij in hetzelfde kader tal van activiteiten.

 

Individuele consulten:

 

Zielsgerichte reading en healing

Tijdens de reading kijken we naar de weg van je ziel en welk aspect belangrijk is

om je verder te openen voor je innerlijke werkelijkheid.

Tijdens de healing word je verder geheeld en geopend voor je ziel.

Enkel op afspraak bij Jan Gyselinck:

0473/13.51.62

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu