School voor Occulte Meditatie en Esoterische Genezing - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

School voor Occulte Meditatie en Esoterische Genezing

Februari 2021 > Week 8
Naamloos 1

School voor Occulte Meditatie en Esoterische Genezing

 

Information on courses in English: see website

 

www.schoolofoccultmeditation.com  

 

Volle Maan Meditaties

 

Elke avond kan apart bijgewoond worden.

 

 ​26 februari (Pisces) 2021

28 maart (Aries) 2021 - Pasen / Ostara

20.00 - 21.45 h​

 

Nieuwe Maan Transformatie Cirkels 

 

Elke avond kan apart bijgewoond worden.

 

​​12 maart (Pisces) 2021

11 april (Aries) 2021

 

20.00 - 21.45 h​

 

Cursus Occulte meditatie

  

7 zondagvoormiddagen

 07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 - 11/04 - 18/04 - 25/04 2021

 

10.00 - 13.00 h

 

Opleiding Esoterische Genezing

 module 2

 Esoterische Genezing Alice A. Bailey deel 1

  

3 opeenvolgende dagen

 Dinsdag 2 maart

Woensdag 3 maart

Donderdag 4 maart 2021

 

 10 - 18 h

 

Sterven en loslaten

  

3 zaterdagen

zaterdag 6 maart, 20 maart en 3 april (paaszaterdag) 2021

 

10 -17 h

 

 

Individuele Consulten

 

Begeleiding en heling van de mens als fysiek én spiritueel wezen (meditatie, heling, energetisch werk, eventueel aangevuld met meer lichamelijke behandelingen).

 

 

 

 

 Volle Maan Meditaties

maandelijks

 

26 februari (Pisces) 2021

28 maart (Aries) 2021 - Pasen / Ostara

 

20.00 - 21.45 h​

 

Meditatie in groep. Iedereen welkom.

Elke avond kan afzonderlijk bijgewoond worden.

 

"De meditatie van de ziel is ritmisch en cyclisch van aard, zoals alles in de kosmos. De ziel ademt en daardoor leeft haar vorm. Het ritmisch karakter van de ziele-meditatie moet de aspirant in zijn leven niet over het hoofd zien. In de gehele natuur is er eb en vloed en in de getijden van de oceaan hebben wij een prachtig beeld van een eeuwige wet. Dit illustreert de gedachte van een cyclisch antwoord op de ziele-impulsen gedurende de activiteiten van de meditatie in de morgen, tijdens een herinnering op de middag en bij een overzicht tijdens de avond. Een grotere eb en vloed worden ook aangeduid in de twee aspecten van de volle en van de nieuwe maan.

Ten tijde van de volle maan is het bijna alsof er een deur plotseling wijd open gaat die anders dicht is. Door die deur is toegang mogelijk; door die deur of die opening kan men in contact komen met energieën die anders onbereikbaar zijn; door die deur kan men de Hiërarchie van deze planeet en de werkelijkheid benaderen, hetgeen anders niet mogelijk is." (Alice A. Bailey)

begeleid door Hilde De Smet

 

13 euro / avond

 

Meer info en inschrijven

 

 

Nieuwe Maan Transformatie Cirkels

Maandelijks

 

12 maart (Pisces) 2021

11 april (Aries) 2021

 

20.00 - 21.45 h​

 

De periode van de nieuwe maan is de donkerste in de maand. De maan, de belichaming van ons fysieke en emotionele zelf, staat tussen de aarde en de zon, symbool van onze Ziel of hogere Zelf, in.

In deze tijd komen we bijeen om door middel van ceremonie en ritueel energieën te transformeren, duistere stukken in onszelf, maar vooral ook in het collectief onderbewuste van de mensheid.

Zeker in deze coronatijden waarin massavorming en angstig tunneldenken de overhand heeft en het doel alle middelen lijkt te heiligen, is dit werk erg nodig.

Elke avond kan afzonderlijk bijgewoond worden.

 

​​

De meditatie van de ziel is ritmisch en cyclisch van aard, zoals alles in de kosmos. De ziel ademt en daardoor leeft haar vorm... In de gehele natuur is er eb en vloed en in de getijden van de oceaan hebben wij een prachtig beeld van een eeuwige wet... Een grotere eb en vloed worden ook aangeduid in de twee aspecten van de volle en van de nieuwe maan.

(Alice A. Bailey)

begeleid door Hilde De Smet

 

13 euro / avond

 

Meer info en inschrijven

 

 

Cursus Occulte Meditatie

7 zondagvoormiddagen

 

07/03 - 14/03 - 21/03 - 28/03 - 11/04 - 18/04 - 25/04 2021

 

10.00 - 13.00 h

 

voor mensen die willen leren mediteren, maar zeker ook voor mensen die al ervaring hebben, maar hun meditaties en spiritualiteit verder willen verdiepen...

 

"In wezen dient meditatie om eenlijnigheid te helpen bevorderen en aldus het contact met het Hoger Zelf mogelijk te maken..."(Alice A. Bailey)

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod

(geïnspireerd op het boek "Occulte Meditatie" van Alice A. Bailey):

- Het belang van Meditatie

- Punten waarmee rekening wordt gehouden bij het voorschrijven van een Meditatie

- Het gebruik van het Heilig Woord bij Meditatie

- Gevaren die bij Meditatie moeten worden vermeden

- Het gebruik van Vorm bij Meditatie

- Het gebruik van Kleur en Klank bij Meditatie

- Benadering van de Meesters door middel van Meditatie...

- Loutering van de Voertuigen (het fysieke, emotionele en mentale lichaam)

- Het exoterisch Leven van Dienst

door Hilde De Smet

220 euro voor de 7 voormiddagen

 

Meer info en inschrijven

 

Esoterische genezing

Module 2

Esoterische Genezing Alice A. Bailey deel 1

3 dagen

Dinsdag 2 maart

Woensdag 3 maart

Donderdag 4 maart 2021

 

10 - 18 h

 

veganistische - vegetarische lunch inbegrepen

 

Al mijn hele leven was heling één van mijn voornaamste interesses. Wat is het dat een mens heelt in al zijn "lichamen": fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel? Helen is veel meer dan genezen. Dit is de voornaamste reden dat ik geneeskunde gestudeerd heb. Na mijn universitaire studie heb ik traditionele Chinese geneeskunde, homeopathie, kruidengeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde... gestudeerd.  En werd ik ingewijd in of bestudeerde ik verschillende helingssystemen: Reiki, de Alchemic Healing van Tareth, de Reconnection, Quantum Touch, de Helende Reis, hypnose en trance, en verschillende sjamaanse helingswijzen. Allen waren heel bijzonder en prachtig, maar voor mij omvat de Esoterische Genezing, beschreven door de leraar van Alice A. Bailey, de Tibetaan Djwal Khul, al deze andere systemen. Het is een helingsmethode, waar je al die andere systemen in kan integreren, en je kan je er oneindig in verdiepen naarmate je bewustzijn verruimt.

​Ik heb besloten het systeem aan te leren in verschillende modules, zodat ieder zijn tijd kan nemen in elke module te groeien en ermee te werken. Sommige modules kunnen ook apart gevolgd worden.​

 

In deze 3 dagen bestuderen we:

 

- de oorzaken van ziekte, want degene die occult werkt, moet altijd beginnen in de wereld van oorzaken en niet in de wereld van gevolgen

- psychologische genezing en de noodzakelijkheid dat men zich met het innerlijk leven van de patiënt inlaat

- de kleinere chacra's

- de fundamentele wetten van genezing

- helingstechnieken en - methoden ( helen vanuit de ziel - magnetische heling)

"Alle ziekte is het gevolg van een geremd zieleleven. Dit geldt voor alle vormen in alle rijken. De kunst van de genezer bestaat in het vrijmaken van de ziel, zodat haar leven kan stromen door de verzameling van organismen welke de een of andere bijzondere vorm samenstelt." (Wet I Esoterische Genezing) In dit vrijmaken ligt de aard van de ware kunst van genezen verborgen."

Alice A. Bailey - Esoterische Genezing

door Hilde De Smet

Toegankelijk voor mensen met ervaring in energetische helingmethoden en vertrouwd zijn met de 7 chacra's, of die module 1 gevolgd hebben

393 euro voor de 3 dagen

vegetarische - veganistische lunch inbegrepen

 

Niemand wordt geweigerd om financiële redenen. Neem gerust contact op.​​

 

meer info en inschrijven

Sterven en loslaten

3 zaterdagen

 

zaterdag 6 maart, 20 maart en 3 april (paaszaterdag) 2021 

10 -18 h

 

veganistische /vegetarisch lunch inbegrepen​

 

In deze wereldwijde crisis, waarin mensen stoppen met leven uit angst voor de dood, is er geen thema meer accuraat. Waarom zijn we zo bang voor deze grote reis?

"Je wilt het geheim van de dood weten.

Maar hoe zal je dat vinden tenzij je zoekt in het hart van het leven?

De uil die alleen in de nacht kan kijken, kan het mysterie van het licht niet kennen.

Als je echt de ziel van de dood wilt kennen, open je hart dan voor het leven.

Want leven en dood zijn één, zoals de rivier en de zee ook één zijn.

In de diepten van je hoop en je wensen, ligt de stille kennis van het gindse.

En zoals zaden die dromen onder de sneeuw, droomt jouw hart van de lente.

Vertrouw op de dromen, want in hen ligt de poort naar de eeuwigheid.

Je angst voor de dood is alleen het trillen van de schaapherder, als hij voor de koning staat die zijn hand oplegt om hem eer te betonen.

Hij zal het merkteken van de koning dragen en is dat niet vreugdevol?

Maar toch houdt hij zich meer bezig met zijn trillen van angst.

 

Maar wat is de dood anders dan naakt in de wind te staan en in de zon te versmelten?

En wat is het ophouden van de adem anders dan vrij te zijn van de adem met zijn rusteloze eb en vloed, zodat ze omhoog rijst en God onbekommerd tegemoet kan gaan?

Alleen als je drinkt van de rivier van de stilte, zul je inderdaad kunnen zingen.

En als je de bergtop bereikt hebt, dan zul je beginnen te klimmen.

En als de aarde je botten opeist, pas dan zul je werkelijk dansen.

 (K. Gibran - De Profeet)

 

In deze 3 dagen zullen we:

- de dood en het stervensproces benaderen vanuit verschillende gezichtspunten: Westers occultisme (H.P. Blavatsky and Alice A. Bailey), Egyptische mythologie, Tibetaans boeddhisme...

- onszelf voorbereiden om te sterven en los te laten door ons eigen afscheids- en stervensproces te ondergaan, wat een diepe heling, vergeving, aanvaarding en meer liefde voor het leven kan geven

- ons eigen doodsmasker maken en een toeschouwer zijn van onze eigen dood en uitvaart

- mediteren op de dood en sterven

- fragmenten lezen uit het Tibetaanse Dodenboek

- fragmenten lezen uit het Egyptische Dodenboek

- de slaap bestuderen als de "kleine dood"​


"De woorden "aarde tot aarde en stof tot stof", zo vertrouwd in de begrafenisrituelen van het Westen, doelen op deze handeling van teruggeven en betekenen de terugkeer van de bestanddelen van het stoffelijk lichaam tot het oorspronkelijke reservoir van stof en van het materiaal van de vitale vorm tot het gemeenschappelijk etherisch reservoir; de woorden "de geest zal tot God die hem gaf, terugkeren" zijn een vervormde zinspeling op het absorberen van de ziel door de wereldziel. Men is echter in gebreke gebleven bij de gewone rituelen de nadruk erop te leggen dat het die geïndividualiseerde ziel is welke, ten tijde van het proces van weer absorberen, die teruggave door een daad van de geestelijke wil instelt en beveelt." (Alice A. Bailey - Esoterische Genezing)​

 

"Gij zegt dat tot dusver alleen nog maar het geloof aan onsterfelijkheid bestaat en er geen zekere bewijzen voor zijn. In de opeenstapeling van getuigenissen, in de innerlijke overtuiging van het menselijk hart, in het geloof aan een eeuwig voortbestaan dat als een gedachte in het denkvermogen van de mensen leeft, ligt een onfeilbare aanwijzing." 

(Alice A. Bailey - Een verhandeling over Witte Magie) 

 

begeleid door Hilde De Smet

 

321 euro voor de 3 dagen

veganistische/vegetarische lunch inbegrepen

Niemand wordt geweigerd om financiële redenen. Neem gerust contact op.​

 

meer info en inschrijven

 

Individuele consulten

 

Heling en genezing zijn geen synoniemen. Veelal genezen we van een ziekte, maar zijn niet geheeld. Anderzijds wordt heling veelal gevolgd door genezing van het lichaam.

Het pad van heling vraagt moed en overgave. Om terug heel te worden, moeten we de blauwdrukken of denkmodellen van waaruit we leven, waardoorheen we naar de realiteit kijken en waardoorheen we telkens weer verwond worden, veranderen. De pijn, die we gans ons leven opgestapeld hebben en telkens weer voeden, moet worden gelost, zodanig dat elk moment nieuw kan zijn en niet de zoveelste herhaling van ons verleden. We leren de controle en onze overtuigingen van hoe het leven moet zijn, los te laten, en we laten gaan wat ons ziek maakt. Soms kan heling het leven dat we opgebouwd hebben, tijdelijk overhoop halen.

De verlangens, die niet, op de manier waarop wij het wensen, ingevuld worden, leren we in vraag stellen. We openen ons voor nieuwe mogelijkheden. 

Geleidelijk aan gaan we ons hart terug openen en ons terug verbinden met het grote Leven dat door ons heen stroomt. Heling treedt op wanneer licht en duister, goed en slecht ophouden te bestaan en we in vrede en volheid ons eigen leven kunnen en durven leven.

Meestal vindt heling plaats op een moment dat we diep door het leven geraakt worden, op een moment dat we buiten onze dagelijkse realiteit gaan staan. Die diepere lagen in onszelf kunnen we ook bereiken in een toestand van relaxatie, meditatie of tijdens een ritueel of ceremonie.  We betreden via visualisatie, klank, ademhaling, rituele handelingen of symbolen de mythische wereld van "fantasie" en archetypen in onszelf. We openen de deuren van ons onder- en bovenbewustzijn en komen in contact met wat Jung het "collectieve onderbewustzijn" noemde of als we nog verder gaan met de "ziel". We leren de vele verhalen en gezichten kennen, die ons onderbewust leiden, we leren naar onze innerlijke leiding te luisteren. Maar bovenal leren we de verhalen, die ons al een gans leven binden, te herschrijven; we gaan onderhandelen met de stemmen en de gezichten die in ons leven, we leren te helen in onszelf wat onvolledig is.

Door contact te durven maken met onze diepste emoties en instincten en licht te werpen op onze eigen duisternis, leren we vrede te sluiten in onszelf en kan heling optreden.

​​​

" Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven dirigeren en zal je het het lot noemen."​C.G.Jung

In de individuele consulten kunnen de volgende helingswijzen toegepast worden, veelal in een combinatie: Esoterische Genezing (Alice A. Bailey), Tonglen (Tibetaans boeddhisme), Alchemic Healing (Tareth), Reiki, geneeswijzen en energetische technieken uit de Inkatraditie (Peru) of uit de Toltectraditie (Mexico), de Alchemie van de gedachte, Emotional Freedom Technique (EFT).

 

Afhankelijk van de situatie, de toestand en de vraag kan dit aangevuld worden met andere technieken zoals (oor)acupunctuur, lichaamstechnieken zoals NST (neurostructural integration) of ESB (energetic structural balancing), licht- of klanktherapie of het toedienen van kruiden, supplementen, bloesems, essences of homeopathische middelen. 

 

meer info en afspraak maken

 

L O C A T I E

 

School of Occult Meditation

Rue du Bocage 5

1370 Jauchelette

 

M E E R  I N F O

 

info@schoolofoccultmeditation.com

0497/263754

www.schoolofoccultmeditation.com

 

 

 

Hilde De Smet studeerde in 2002 af als arts aan de KUL. Na één specialisatiejaar anesthesiologie, startte zij haar opleiding huisartsgeneeskunde aan de UGent. Reeds tijdens haar studies probeerde zij het mysterie van ziekte en gezondheid te doorgronden. Ze vond geen afdoende antwoorden in haar universitaire studie en volgde bijkomende opleidingen acupunctuur, auriculomedicinae , orthomoleculaire geneeskunde , homeopathie , ESB (energetic structural balancing) en NST (neurostructural integration technique). Verder volgde zij bijscholingen applied kinesiology , kruidenleer ...

Nadien volgde zij opleidingen bio-energetische trance  (BET) en hypnose. De laatste jaren verdiepte ze zich in genezing met kleur en klank.

In augustus 2019 heeft zij haar dokterspraktijk stopgezet en heeft zich volledig toegelegd op het geven van opleidingen over esoterie, heling en gezondheid (zie ook www.focusopgezondheid.com).

Zij is ingewijd in de derde graad Reiki, de Alchemic Healing van Tareth en verdiepte zich in de Esoterische Genezing, beschreven in de werken van Alice A. Bailey. Zij is vertrouwd met ​sjamanistische helingstechnieken, vooral vanuit de Andestraditie (Peru), de Toltectraditie (Mexico) en de volkeren van het Amazonewoud.

​In haar persoonlijke zoektocht kwam zij in contact met en liet zich inspireren door zowel Oosterse als Westerse leraren. Reeds op jonge leeftijd voelde zij zich aangetrokken tot de werken van Alice A. Bailey en H.P. Blavatsky. Zij verdiepte zich in de Westerse esoterische traditie (The Golden Dawn, Dion Fortune...),  Keltische overleveringen, Oosterse spirituele stromingen en verdiepte zich in de leringen van autochtone Noord- en Zuid-Amerikaanse volkeren.

In haar werk probeert zij de leringen en helingssystemen uit verschillende tradities met elkaar in contact te brengen en te verenigen.

Zij is moeder van 3 zonen: Alex, Lucas en Victor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de inhoud