Praktijk voor Healing en Zelfrealisatie door Patricia Bauwens - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Praktijk voor Healing en Zelfrealisatie door Patricia Bauwens

Januari 2021 > Week 4
Naamloos 1

  

Praktijk voor Healing en Zelfrealisatie 

Patricia Bauwens

 

 

 

AANBOD NIEUWE WORKSHOPS in  2021!.

 

 

 

Workshops
FEBRUARI - MAART 2021:

 Kosmische en Aardse bedding

 voor stevigheid en balans in het nieuwe.

 

 

 

We starten op dinsdag 2 februari 2021 met een nieuwe workshopreeks online. Van harte welkom!

 

Afhankelijk van de verdere richtlijnen gaan

de workshops online of ter plaatse door. Een update volgt nog.

 

 

 

 

FEBRUARI
Dinsdag 02/02/2021

Dinsdag 16/02/2021


MAART

Dinsdag 02/03/2021

Op dinsdagnamiddag: 14u – 17u

Op dinsdagavond: 19u30 – 22u;

 

 

In dit nieuwe jaar verwelkomen we tijdens de komende workshops in diep vertrouwen de Kosmische en Aardse Energieën in en om ons heen, als bedding en steun om de uitdaging van de veranderingen als bewegende processen, bewust te kunnen beleven en de kracht te voelen om erin overeind te blijven.

 

Doorheen de transmissies zullen we hierin inzichten en ondersteuning ontvangen in een geheel van activaties waarin nieuwe Codes de eigen zielservaringen en dat wat meetrilt in het collectieve bewustzijn te omarmen en te transmuteren in onze aardse verbondenheid en kosmische uitlijning.

 

Wil je je verbinden vanuit je hoogste Lichtvonk en vanuit een warme ontmoeting met de Aardse krachtvelden om, in het hier en nu, bewuste keuizes te kunnen maken vanuit je hart?

Dan ben je van harte welkom!

Laat je eigen Licht en Kracht deel zijn van je dagelijkse leven! 

 

 

 

 


 Workshops

MAART - APRIL 2021:

 

Het Al-bewustzijn in kosmische golven van vernieuwing.

 

 
  


 

 

 

MAART

Dinsdag 16/03/2021
Dinsdag 30/03/2021

 

 

APRIL

Dinsdag 13/04/2021


Op dinsdagnamiddag: 14u – 17u
Op dinsdagavond: 19u30 – 22u

Afhankelijk van de verdere richtlijnen gaan de workshops online of ter plaatse door. Een update volgt nog.

 

In deze workshops openen we ons om vanuit het Onvoorwaardelijke, Codes van vernieuwing te laten geboren worden in de stof.
Alle Energievelden en Bewustzijnslagen komen samen om deze bezieling mee te manifesteren.
Je mag je laten dragen door het AL- Moederbewustzijn, een subtiel zacht Veld die je in zich opneemt en koestert.


Ontdek hoe in je hart patronen van ruimte, vrijheid, respect, durf en kracht opnieuw actief naar boven komen en zichtbaar worden.

Ervaar hoe een nieuwe balans zich in jouw celbewustzijn manifesteert om het Vrouwelijke tastbaarheid te geven en harmonie te voelen met het Mannelijke.

 

Open je hart en hele zijn, en ontvang nieuwe Codes die jouwDNA mogen transmuteren doorheen tijden en dimensies.

 

Wens je een vernieuwende kracht en lichtheid in je dagelijkse leven, een bezieling en transparantie in je relaties?

Dan ben je van harte welkom in deze workshops.

 

 

 

 

 

Workshops
 APRIL - MEI 2021:

Trillingen van Gouden Lichtcodes in je hart, een Eenheidsveld van Liefde.

 

 

 

 

 

 

 

 

APRIL

Dinsdag 27/04/2021


MEI
Dinsdag 11/05/2021

Dinsdag 25/05/2021

Op dinsdagnamiddag: 14u – 17u
Op dinsdagavond: 19u30 – 22u

 

Afhankelijk van de verdere richtlijnen gaan de workshops online of ter plaatse door. Een update volgt nog.


In deze workshops wordt jullie celbewustzijn liefdevol aangetrild door Codes van Licht en Klank. Elke cel komt in beweging en mag in de lichttrilling van dit Kosmische en Aardse eenheidsveld zich zijn Oorsprong herinneren.

De celherinneringen van jullie hart en hele Wezen die voorwaardelijke liefde, spanningen, angsten, weerstanden en pijn herkennen, worden verbonden en opgenomen in het Onvoorwaardelijke Goddelijke Hartsbewustzijn.

Een diepe rust, ontspanning en warmte ontstaat. Je voelt je dichter verbonden met je leven en je wordt blijer met jezelf.

In het eenheidsveld van Kosmische en Aardse liefdestrillingen, lichtgolven en klanken ontstaat er nieuwe ruimte voor jezelf, verweven in een nieuwe multidimensionale zielsverbondenheid .

 Wil je meer en meer je eigen hoogste kosmische klankkleur belichamen, dan ben je van harte welkom in deze workshops!

 

 

In elke workshop ontvang je na de transmissie, een korte individuele reading en healing welke je inzicht schenkt op dit moment van je leven!

Bijdrage per workshop:
44 euro per workshop  Inschrijven:
Graag aanmelding tot de dag ervoor.
Via email: bauwens.patricia@gmail.com
Via GSM: 0498 26 67 47
Omwille van het gebruik van Skype: nieuwe deelnemers graag eerst telefonisch contact opnemen. Hartelijk dank.Waar: (online)
Praktijk voor Healing en Zelfrealisatie
Kwadenbulk 33
9790 Wortegem-Petegem (Elsegem)

 

 

Welkom op mijn facebookpagina

https://www.facebook.com/Praktijk-Patricia-Bauwens-518028724954273/?ref=bookmarks

 

Welkom op mijn website, (in heropbouw)

https://www.patriciabauwens.be

 

 

Welkom in mijn praktijk:

Deze onderstaande healingen en workshops gaan momenteel door op afstand of online en kunnen later, conform de algemene richtlijnen, ook hier ter plaatse opnieuw doorgaan.

 

Healing
o    Individuele healing
o    Familie- en zielengroephealing
o    Healing van je woning en/of woongebied
o    Healing van je werkruimte en/of werkomgeving
o    Aarde- en/of gebiedshealing 

Coaching
o    Bewustwording en Inzichten in jezelf, in je relaties, in je patronen. 

Workshops
o    De Energieën in de workshops schenken je een krachtige, diepe Aardse- en Kosmische verbinding, een uitlijning met je Godsvonk in de Bron, een opening van je hartsbewustzijn en een warme stevige gronding voor je lichaam en ziel.

Klanksessies

o    In de klanksessies mag je tot rust komen, hoef je even niets te doen, mag je de prikkels van de dag laten wegvloeien en ontspannen in een bad van stilte en klank.
Lichttrillingen en klanken stromen door je heen en brengen je lichaamscellen in diepe harmonie. Deze zachte balans neem je mee naar huis, naar je dagelijkse leven.

 

 

 

Terug naar de inhoud