OPLEIDING FAMILIEOPSTELLEN - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

OPLEIDING FAMILIEOPSTELLEN

Januari 2019 > Week 2
Naamloos 1

Het nieuwe familieopstellen  

 

 

Het nieuwe familieopstellen

Het nieuwe familieopstellen richt zich op de begeleiding van volwassenen en kinderen. We sluiten ons hierbij aan op de  levensfilosofie en het Original Hellinger® Familieopstellen van Bert en Sophie Hellinger.

 

De opleiding is geschikt voor zij die in het professionele veld van begeleiding werken en voor de particulier die op zoek is naar diepere inzichten over zichzelf en het leven.

 

Welke bekwaamheden ontwikkel je met dit werk en hoe begeleid je mensen methodisch, zodat ‘gaan met de Geest’ een bewuste ervaring wordt? Welke kwaliteit van scheppende waarneming en alertheid ontplooi jij? Hoe kom jij vrij van de vertrouwde conditioneringen en het alledaagse waarnemen en beweeg jij naar een omvattende, geestelijke dimensie die volledig anders is? Hoe groei jij voorbij jouw persoonlijke en het collectieve geweten die jouw waarneming, denken, voelen en handelen bepalen? Hoe kom jij in een geestelijke dimensie die alles verbindt en alle leven op gelijke mate toegewijd is?  Wat brengt je naar een ander zien, waar het ene inzicht volgt na het andere? Hoe bereik jij de stilte, gecentreerdheid, traagheid en ontvankelijkheid voor het onbekende ? Hoe trek je jou terug van jouw innerlijke beelden, jouw willen en voorstellingen, en geef jij ruimte aan een zelfregulerende, geestelijke kracht? Deze vragen zijn een deel van de uitdagingen van de opleiding.

 

Het bijzondere aan het Nieuwe Familieopstellen is de verbinding met een alles en allen toegewijde levenskracht. In Original Hellinger® opstellingen worden de vraagsteller, de representanten, de deelnemers en de opsteller meegenomen naar een nieuwe orde en hun unieke plaats in de stroom van het leven.  In de opleiding staat de ontwikkeling voorbij het persoonlijk geweten centraal. Dat is een bijzondere persoonlijke prestatie. Enkel dan kan men verzoenend werken.

 

Elke hulpverlener, begeleider, arts, therapeut, coach, deelnemer in de diverse sociale geledingen van de hulpverlening en daar buiten, krijgt in deze opleiding  een nieuwe en andere kijk op intermenselijke relaties, en ervaart hoe elke afwijzing de gezondheid en levenskracht verstoort. De kennismaking met de filosofie van Bert Hellinger over ‘de liefde van de Geest’ en zijn inzichten over de werking van het ‘Geweten’ zijn essentiële onderdelen van deze opleiding. Je leert als opsteller een houding van een omvattende en erkennende aanwezigheid. Met dit neutrale, scheppende waarnemen, ontvang je nieuwe inzichten en ontvouwen zich onverwachte dynamieken. De orden van de liefde alsook de liefde van de Geest, zijn essentiële pijlers in de opleiding.  Deze levensbasisprincipes in het eigen leven te integreren is ook deel van de zelfverwezenlijking.Het persoonlijke en het professionele gewin

·         Je kunt opstellingen zowel in individuele, groep-, partner- en familiesessies leiden.

·         Je verwerft inzichten over de ziel, de lichamelijke en de geestelijke gezondheid.

·         Jij bouwt aan jouw vertrouwen in het begeleiden van mensen met zwaarwichtige topics.

·         Je erkent jouw problemen en brengt ze in beweging,  je wint innerlijke klaarheid.

·         Je voelt meer en meer de systemische wetmatigheden op alle domeinen, zowel privé als in het beroepsleven.

·         Je ontplooit een scheppende en creatieve waarneming gecentreerd op het wezenlijke én ontvankelijk voor het alles   
         omvattende.

·         Je zelfvertrouwen  groeit, begeleid met grensverleggende inzichten, nieuwe inspiratie en levensvreugde.

·         Je leert meer over jezelf, de menselijke psyche en over persoonlijke en systemische patronen.

·         Je kijkt met andere ogen naar bijzonder gedrag.

·         Je ontdekt nieuwe werelden en wijsheden die je geest verruimen.

·         Jouw mensenliefde groeit.

·         Je opent jezelf voor de magie van het menselijke bestaan.

·         Je verbindt je meer met de stroom van het leven.

 

 Opleidingsaccenten

 • Een grondige inwijding in de praktijk en theorie van het Nieuwe Familieopstellen en Cosmic Power®
 • Het oefenen in een gecentreerde, geestelijke en teruggetrokken houding
 • Inwijding in en ervaren van de Orden van de Liefde
 • De werking en betekenis van de verschillende ‘Gewetens’  – de zin van de geestelijke liefde
 • Vanuit afstemming en de stille leegte de dynamieken in intermenselijke relaties ontdekken
 • De draagwijdte zien en erkennen van collectieve lotsgevallen zoals oorlog, emigratie enz. 
 • Jouw waarneming vertrouwen, als representant en als opsteller, vrij van geweten, vrij van de eigen wil, voorstelling, intentie en angst
 • Het oefenen van opstellen tijdens de opleiding
 • Het oefenen van opstellen in zelf georganiseerde oefengroepen
 • Het fenomenologische, fijnstoffelijke veld alsmaar fijner waarnemen
 • Zich inleven in de ziel, het systeem en de blinde liefde van de cliënt

 

De opleiding bestaat uit 6 modules met elk zijn specifiek thema. Elke module bestaat uit twee blokken van drie dagen. Voor de bijzonderheden van de praktische structuur van de opleiding en het inhoudelijke bezoek de website van Bewustzijnshuis onder de volgende link: OPLEIDING

ORGANISATOR Albert CRAS - Haptotherapeut & familieopsteller, info@albertcras.nl – Telefoon: 0031 499 37 91 16

 

 

HET ORIGINAL HELLINGER® FAMILIENSTELLEN - Odilon Mets

PRE- en PERINATALE TRAUMA INTEGRATIE - Anke Horbüsssel

 

Kernemelkstraat 148, B-9112 Sinaai – info@bewustzijnshuis.be  - www.bewustzijnshuis.be

Telefoon: +32 (0) 3 772 16 48 - +32 (0)499 75 32 35


Terug naar de inhoud