Meester Morya en de Aartsengelen - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Meester Morya en de Aartsengelen

September 2021 > week 39
Naamloos 1

 

Krachtig Leven met Meester MORYA


Opleiding

5 Zaterdagen vanaf 2 oktober

 

Wanneer je je richt tot Meester Morya, het zij door teksten, boodschappen of in meditatie, kan het zijn dat je iets voelt oplichten in je binnenste. Een licht dat wordt ontstoken en dat jouw hart doet glanzen. Een speelsheid en kinds vertrouwen of een vrede die naar voren komen. Dat zijn de momenten waarop onze ziel geraakt wordt in de verbinding met Zijn bewustzijn."Het leven wordt magisch en krijgt een Schittering
wanneer we een Meester diep toelaten in ons hart.
Hij of Zij opent ons voor het Hart van de Aarde."


 

Meester Morya vertegenwoordigt het Vuur van Kracht en Goddelijke Wil. Versmelten we met Zijn wezen en leven, dan bouwt de goddelijke Kracht in onszelf zich op. De energie van goddelijk Vertrouwen krijgt gaandeweg meer en meer gestalte in ons leven. 
Je komt dicht en krachtig bij je eigen leven te staan. 
De leiding en het contact met Meester Morya worden voelbaar in ons hart.


 

Tijdens deze opleiding zullen we samen een boek met wijsheden van Meester Morya bestuderen. Je kan vooraf het hoofdstuk(ken) bestuderen en de inzichten zich zien opbouwen in je bewustzijn. Tijdens de lesdagen zal er een toelichting zijn rond de teksten en begeleidende meditaties ter verdieping en verankering. Zo kan er doorheen elk van ons en de Aanwezigheid van Meester Morya iets nieuws in ons bewustzijn tot openbaring komen. Meer informatie?

Krachtig leven

Het is mogelijk deze opleiding ook met een groep bij u thuis of in uw centrum te laten doorgaan, online of ter plaatse. U kan hiervoor steeds contact nemen via stefan.vanmeirhaeghe@gmail.com

 

 

Healing met de AARTSENGELEN

 

Opleiding

7 woensdagnamiddagen vanaf 13 oktober

 

Engelen of Devas zijn de Bouwers van de verschillende bewustzijnsgebieden van het zonnestelsel en het planetair leven.

 

Deze Wezens maken zelf een continue evolutie door. Dat maakt dat bepaalde Devas gericht zijn op het bouwen en transformeren van stoffelijke etherlagen, andere op de evolutie van de emotionele ethers of op de groei van de hogere mentale lagen of de hogere spirituele lichamen.

 

Stellen we ons open voor een samenwerking of versmelting met deze Engelensubstantie, dan worden we in de zeer fijne trilling, de zaligmakende trilling, van onze hogere etherlagen uitgenodigd. Dit brengt een omzetting en healing teweeg in de oude of densere trillingen, oude tendenzen en karmas. Je bewustzijn, je energieveld wordt in zijn trilling verheven.

 

Tijdens deze namiddagen staan de helende meditaties met verschillende Aartsengelen en Devas centraal. Elke Aartsengel heeft zijn of haar specifieke helende trilling en brengt specifieke aspecten van bewustzijnsgroei in ons teweeg.


Meer informatie?

Healing met de AARTSENGELEN 


Reis

Spirituele Reis naar de Sinai Woestijn

25 november – 5 december

Naar de kalender van Agni School? 

Klik hier.

 

 

 

Stefan Van Meirhaeghe

Agni School – Hemelstraat 4 – Antwerpen

www.agnischool.com

stefan.vanmeirhaeghe@gmail.com

Terug naar de inhoud