Maria Magdalena en Jezus over polarisatie in de samenleving - herfst 2019 - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Maria Magdalena en Jezus over polarisatie in de samenleving - herfst 2019

Oktober > Week 42 en week 43
Your Message Subject or Title

Nieuwsbrief van Maria Magdalena en Jezus-medium Gabriela Gaastra-Levin

Jaargang 18 - No. 15 -  Oktober 2019

Inhoud

 

Lieve vriend of vriendin

 

In de vorige nieuwsbrief hebben we krachtig aan de bel getrokken over de vergaande gevolgen - met name het stralingsgevaar voor mens, natuur en samenleving - van de voorgenomen invoering van het 5G-netwerk in ons land.

 

VOORLOPIG UITGESTELD IN APELDOORN: Wij hebben met een behoorlijk aantal andere medeburgers ons tijdens een gemeenteraadsvergadering kunnen uitspreken tegen de invoering. Gevolg van een ander is dat wethouder en gemeenteraad van Apeldoorn besloten hebben om de invoering van 5G voorlopig uit te stellen.

 

RECHTSZAAK: Nou dat voelt goed! Alle beïnvloedingen van de bestuurders van Apeldoorn door de verontruste Apeldoorners zijn niet voor niets geweest. Niet in het minst door Luca van Dinter die, namens Stralingsarm NL, een rechtszaak tegen wethouder en gemeenteraadsleden bij de Rechtbank in Arnhem aanhangig maakte om hen aansprakelijk te stellen voor onbehoorlijk bestuur als gevolg van de gezondheidsrisico's door het onvoldoende testen van de effecten van 5G.

 

OPENBARING: In deze oktober-nieuwsbrief onder meer een nieuwe actuele openbaring van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela over een ophanden zijnde verdere tweedeling en polarisatie in onze maatschappij als gevolg van een te dominante ‘technology push’. Wat kunnen we eraan doen om dat te voorkomen?

 

 EN VERDER:

 

- De derde druk van de Gebedenbundel ‘Biddend Creëren’ is uit!

- Wat vindt Maria Magdalena van hebzucht?

- Gabriela en Reint paraat op de Intern. Therapeutenbeurs in november in Houten

- Een openbaring over de dertien liefdeswegen van de mens op Aarde

- In de herfstvakantie met een een groep Belgen en Nederlanders naar Egypte

 

GEVARIEERD: Veel leesplezier en laat je verrassen door de inhoud van deze wederom afwisselende nieuwsbrief!

 

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

 

 

OOOH JAA! NIEUWE WEBWINKEL Onze webwinkel van boeken, kaarten en posters is geheel vernieuwd! We zijn trots op deze moderne winkel! Klik op onderstaande button om naar de site van Follow Your Heart Publishing te gaan!


Een intensieve lichaamsreiniging bij jou thuis onder begeleiding van Gabriela

 

Let op! Een weefsel-, darm- en leverreiniging nieuwe stijl!

Voor Belgen en Nederlanders!

 

We gaan iets nieuws doen. Van 27 november t/m 8 december 2019 gaan wij voor het eerst een intensieve lichaamsreinigingsworkshop onder het motto ‘Goddelijkheidsactivatie lichaamsreiniging’ bij jou thuis geven. Deze is zo georganiseerd dat je de gehele intensieve darm-, lever- en weefselreiniging in jouw eigen omgeving kunt doen. Door diepgaand te ontslakken naar een schoon lijf, een hogere lichaamstrilling, je ideale gewicht, een vitaal lichaam en een gezonder leven tegen een aanzienlijk lagere prijs!

 

(De klassieke opzet met een vierdaags samenzijn blijft ook. Voor het eerst in het voorjaar 2020)

 

WAT BETEKENT DIT CONCREET?

         In de nieuwe opzet komen we geen vier dagen met de deelnemers bij elkaar zoals we normaal plegen te doen

         Je volgt het gehele zorgvuldig opgebouwde en beproefde programma gewoon thuis

         Reinigingsmaterialen en reinigingsinstructies ontvang je thuis per post in een reinigingsbox

         Je vult een intake-formulier in, zodat Gabriela kan bekijken of een reiniging nu verantwoord voor jou is

         Je staat intensief in contact met Gabriela die met haar brede geneeskundige achtergrond je vorderingen in de gaten houdt en je begeleidt

         Naast kennisoverdracht verzorgt Gabriela via digitale weg ook een spiritueel programma met geleide meditaties, inzichten over de spirituele betekenis van de organen en de integratie van de hogere bewustzijnslichamen met ons fysieke lichaam

         De reinigingsperiode duurt 12 dagen. Twee dagen voor de start is er een instructiesessie.

         Je krijgt uitgebreide informatie over een verantwoord voedingspatroon nieuwe stijl

         Je betaalt geen €635,--, maar slechts €295,--! (een gespreide betaling is mogelijk)

         Dat alles maakt dat deze nieuwe opzet voor meer mensen bereikbaar is.


Openbaring van Maria Magdalena en Jezus aan Gabriela over toenemende tweedeling en polarisatie in de samenleving

 

Er zullen gebieden, zones en enclaves ontstaan waarin ofwel de technologie danwel de natuur centraal staat

 

Wanneer het hoofd dominant is aan het hart en de buik

 

Maria Magdalena en Jezus: “Wanneer een eenzijdige mentale ontwikkeling, die de vorm van een technologische dominantie aanneemt, niet in het hart en de buik van de mens verankerd is, mist deze groei een natuurlijke richting waarbij de essentie van het menszijn gediend en gerespecteerd wordt. En dit nu brengt een ernstig gebrek aan bezieling en begrenzing met zich mee.

 

Zonder begrenzing en bezieling kan de technologische groei de mensheid onderdrukken en niet meer in dienst van het hart en van de Aarde werken. Er bestaat dan een grote kans dat deze vervreemding zich zelfs tegen de mens gaat keren. 

 

Als jullie als soort deze weg inslaan, zal de mensheid het uiteindelijk overleven, maar de prijs zal groot zijn. Conflicten, geweld en wantrouwen, ontwrichting van de natuur, klimaatproblemen, voedselvraagstukken, misbruik van privacy en vele andere uitdagingen liggen in het verschiet en kunnen ontketend worden door een ongecontroleerde technologische ontwikkeling die vrijwel alleen maar op basis van macht aangestuurd wordt.”

 

Klik hieronder om de gehele inzichtgevende openbaring te lezen! 


De derde druk van onze Gebedenbundel ‘Biddend Creëren’ is uit!

 

Met 14 extra pagina's en 20 extra gebeden!

Een van onze meest populaire boeken,

omdat het zo vaak gebruikt wordt!

 

De 108 moderne gebeden op de 160 pagina’s in deze bundel - die Gabriela als medium uit de spirituele dimensie mocht ontvangen - zijn er voor iedereen met een spirituele belangstelling. Ze zijn zeer gevarieerd van aard.

 

Zo zijn er gebeden die een verbinding leggen met onze spirituele vrienden Maria Magdalena en Jezus. Maar ook die gericht zijn op je Hogere Zelf of je Innerlijk Kind. Ook zijn er gebeden expliciet voor mannen of vrouwen of voor de harmonie tussen hen. Of voor vrede in de wereld, voor het activeren van het licht in jou of voor een lang, gezond en gelukkig leven. En nog veel meer.

 

NIEUW: In de derde druk staan nu onder meer ook gebeden tot de Aartsengelen Michael, Gabriela, Uriel en Rafael. En tot heling van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen. Ook wordt Maria Magdalena nu aangesproken als Maria Magdalena Christus.

 

Bidden opent op energetische wijze je hart en brengt een aangename trilling in jouw leven en in het leven van anderen. Bid voor jezelf en voor anderen. Bid regelmatig voor onze planeet en voor de mensheid. Door te bidden breng je het collectief bewustzijn van de mensheid op een hoger niveau. Door te bidden creëer je waar je voor bidt. Tot welke spirituele kracht jij je dan ook richt, je bidt in wezen altijd voor het doen ontwaken van je eigen Goddelijkheid.

 

De derde druk van 'Biddend Creeren' bekijken en/of bestellen?

 

De gehele inhoudspagina bekijken?

 

Klik dan op de button hieronder!


Een inwijding in het leven door hebzucht Column Reint in het magazine Paravisie

 

Wat vindt Maria Magdalena eigenlijk van hebzucht?

 

Hebzucht is een menselijke emotie om materie, geld, en spullen te willen vergaren en te bezitten. We zijn in Nederland opgevoed met het idee dat we eigenlijk niet rijk mogen worden. Daar zit een calvinistische gedachtegang achter. Maar is hebzucht eigenlijk wel zo verkeerd? Is hebzucht spiritueel gezien functioneel? Hoe is dit voor jou? Ben jij hebberig? Of ontken je het, terwijl het in feite wel (voor een deel) zo is?

 

Hoe spiritueel is hebzucht eigenlijk? 

 

Druk op de button hieronder om de hele column te lezen.


Ontmoet ons op de Internationale Therapeutenbeurs Houten november 2019

 

Via ons met een aanzienlijke korting van €7,-- naar de beurs! 

 

WANNEER: Het weekend van 16 en 17 november 2019 staan we weer op de befaamde Internationale Therapeutenbeurs in de Expo te Houten. De grootste en meest professionele beurs op het gebied van gezondheid en spiritualiteit in Nederland.

 

WAT DOEN WE ALLEMAAL: Met onze stand met boeken, posters, kennismaking, een goed gesprek en informatie, beursconsulten van Gabriela en een lezing. 

 

LEZING: Op zaterdagmiddag 16 november geven we om 13.15 uur een lezing over de leer van Maria Magdalena en Jezus over de Goddelijkheid van de mens. 

 

AANBIEDING: Tijdens de beursdagen zijn onze Maria Magdalena en Jezus-boeken met een zeer aantrekkelijke korting te verkrijgen.

 

BEURSCONSULT VAN GABRIELA: Gabriela geeft tijdens beide beursdagen levensvraag-consulten van een half uur voor de beursprijs van €25,--. Je kunt een afspraak met haar maken via gabriela@mariamagdalenaenjezus.nl

 

HOE INCASSEER IK DE KORTING: Via ons kun je in plaats van voor €12,- voor €5,- naar de beurs! Klik hier!

 

BEURSINFO: Voor informatie over de beurs en de lezing van Gabriela en Reint klik je hieronder!


In de voetsporen van Maria Magdalena en Jezus naar Egypte 19 t/m 27 oktober

 

Tijdens de herfstvakantie zijn wij met een flinke groep Belgen en Nederlanders in Egypte. Zo beginnen we net als Maria Magdalena en Jezus in Alexandrië om daarna de Grote Piramide binnen te gaan, Memphis, Saqqara, Luxor, Thebe, Aswan en Abu Simbel te bezoeken en 24 uur over de Nijl de varen in een drietal felucca’s.

 

Uieraard maken we daarbij ook gebruik van ons gechannelde boek ‘Maria Magdalena en Jezus deel 2: hun reizen naar Egypte, Perzië, India en Brittannië’. Maar daarnaast heeft Gabriela speciaal voor deze reis ook alweer mooie en inzicht gevende openbaringen mogen ontvangen over bijvoorbeeld de importantie van Alexandrië en Gizeh.

 

De foto is gemaakt door dochter Anne Gaastra in het Metropolitan Museum of Arts, zeg maar het Louvre van New York, toen we al bezig waren met de voorbereiding op de komende Egypte-reis. Veel zin in. Ook voor ons de eerste keer. Dochter Natalie gaat ook met ons mee.

 

Het ligt in de bedoeling dat we in 2020 wedereom in de herfstvakantie zullen gaan.

Klik hieronder op de button om de opzet van de Egyptereis 2019 te bekijken


Je kunt je inschrijven voor de Trainingsdag Goddelijkheidsactivatie Meditatietechniek

 

Op 15 november 2019 te Apeldoorn  

 

Maria Magdalena en Jezus hebben Gabriela een meditatietechniek aangeleerd. Een methode die aansluit op de leringen van ‘De Goddelijkheid van de Mens’ en 'De Maria Magdalena Code'.

 

Deze meditatietechniek onder de naam ‘Goddelijkheidsactivatie Meditatie’ is dagelijks praktisch toe te passen en maakt dat wij het zijn van een Goddelijk Mens op Aarde activeren, ons bewustzijn vergroten en onszelf zo gericht en consequent in een hogere trilling brengen en in een hogere trilling houden. De techniek is eenvoudig te leren.

 

Graag nodigen wij je uit om op vrijdag 15 november 2019 in Apeldoorn bij elkaar te komen, zodat wij deze techniek aan je over kunnen dragen. In overleg met de spirituele meesters is een dagprogramma samengesteld, zodat wij de juiste randvoorwaarden kunnen scheppen voor de overdracht van het meditatieprogramma en het oefenen van de techniek.

 

Van harte welkom!


Voorjaar 2020 wandelen wij de Jesus Trail van Nazareth naar Kapernaum

 

Van zondag 26 april t/m zondag 3 mei 2020

 

Je kunt je nog inschrijven: Na zesmaal naar Santiago de Compostella te zijn gelopen, hebben de spirituele meesters Maria Magdalena en Jezus ons gevraagd nu andere ‘liefdeswegen’ op Moeder Aarde te gaan bewandelen en te activeren. Daarbij is in overleg allereerst de keuze gevallen op de zogenaamde ‘Jesus Trail’ van Nazareth naar Capernaum aan het meer van Galilea.

 

Deze route, waarvan Jezus verondersteld wordt vergelijkbare trajecten te hebben gelopen, is 65 km die wij in vier etappes gaan lopen. De tocht is ondanks enig stijgen en dalen goed te doen voor een redelijk fitte en enigzins geoefende loper.  

 

Aansluitend aan en rondom deze voettocht zullen wij een volwaardig-Israël-programma aanbieden met onder meer bezoeken aan de berg Tabor, de berg der Zaligsprekingen, Magdala, een boottocht over het meer en een doopritueel in de Jordaan. Dit allemaal als opmaat voor het bezoek aan Jeruzalem alwaar wij ook aandacht zullen hebben voor alles wat met de kruisiging van Jezus te maken heeft gehad. Dit laatste omdat wij ons nu in onze cursussen uitvoerig met de spirituele facetten van de kruisiging bezighouden en dan ons nieuwe boek over de kruisiging verschenen zal zijn.

 

Wij hebben ervoor gekozen om de Jesus Trail juist in het voorjaar te bewandelen, omdat het dan nog niet zo warm is in Israël/Palestina en de natuur nog groen en zeer bloemrijk is. 

 

Wil je met ons meewandelen naar Galilea?

Klik dan op onderstaande button!


Openbaring over de dertien liefdeswegen van de mens om de eigen Goddelijkheid op Aarde te activeren

 

Volgens Maria Magdalena en Jezus bewandelt ieder mens tijdens diverse incarnaties dertien liefdeswegen op Aarde om de eigen Aardse Goddelijkheid te activeren: 

 

“Lieve mensen, het leven op Aarde is een leer- en ontdekkingsreis naar het verkennen van de dertien essentiële aspecten van God die deel uitmaken van individueel bewustzijn. In jullie bestaan als mens onderzoeken jullie hoe het is om als God, als individu te leven.

 

Tijdens dit individueel bestaan ervaar je het je afgescheiden voelen van het Grote Goddelijke veld. Dit stelt je in staat om je een eigen weg te bewandelen om je Goddelijkheid opnieuw te herontdekken……….'

 

Klik hieronder als je de gehele openbaring van de meesters wilt lezen!


Aankondiging Maria Magdalena - cursus najaar 2019 - voorjaar 2020 - najaar 2020

 

HET LEIDERSCHAP VAN MARIA MAGDALENA

(Na de kruisiging van Jezus)

 

Dit najaar is in België (Borsbeek/Antwerpen) en in Nederland (Lunteren) de langverwachte cursus over de langdurige periode van spiritueel leiderschap van Maria Magdalena begonnen. Zowel in België als in Nederland kun je nog instromen. 

 

De 13-daagse cursus (in meerdere apart te boeken modules) neemt je mee naar Europa tweeduizend jaar geleden en laat zien hoe zij geleefd en gewerkt heeft en hoe dat bijdraagt aan jouw ontwikkeling.

 

Na de kruisiging van Jezus verlaat Maria Magdalena halsoverkop Palestina via Alexandrië naar het huidige Frankrijk. Deze vlucht luidt een zeer lange periode van haar spiritueel leiderschap als de vrouwelijke Christus in. Ze zal uitgesproken oud worden en de tijd nemen om de leer van de Goddelijkheid van de mens, die zij samen met Jezus ontwikkelde, bij de mensheid bekend te maken en verder vorm te geven.

  

Tijdens deze cursus maken we mee hoe zij haar leven leidt, een leven dat vrijwel volledig in dienst staat van haar spirituele missie. Via de doorgevingen aan Gabriela zullen wij van de wijsheid van Maria Magdalena en de leer van de Goddelijkheid van de mens in de praktijk van alledag mogen profiteren.

 

Verder lezen? Je orienteren? Je aanmelden? Klik hieronder!


Boek levensvraagconsult bij Gabriela thuis

 

Medium Gabriela Gaastra-Levin studeerde af als geneeskundige met specialisatie psychiatrie aan de universiteit van Buenos Aires en bekwaamde zich in psychotherapie en daarna in een groot aantal alternatieve en spirituele helingsmethodieken. Zij is voor ayurvedische, spirituele en levensvragen (individueel, familie, relatie) beschikbaar voor holistische consulten.  

 

Je kunt vooraf je fysieke of psycho-emotionele vraagstuk(ken) aan haar voorleggen om te overleggen of zij je van dienst kan zijn en essentieel verder kan helpen. Je kunt haar daarvoor bellen op 0031 - 6 - 15010000. Een mail sturen kan ook en wel naar gabriela@mariamagdalenaenjezus.nl

 

Of ga eerst naar haar uitvoerige webpagina. Daarvoor klik je op de button hieronder! 


5G is de grootste bedreiging van de mensheid. Mensen wordt wakker!

INFORMEER JE EN LAAT JE VOORLICHTEN.

 

Onze beleving van de enorme 5G-impact op de samenleving en de talrijke nadelen hieronder op een rij. 

 

Het bewustzijn over wat 5G voorstelt, is nog bijzonder laag in Nederland. En intussen maken de EU, de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven dankbaar gebruik van de onwetendheid om achter onze rug inmiddels al heel ver te zijn met de voorbereidingen. En stug daarmee door te gaan, alle waarschuwingen van wetenschappers in de wind te slaan en kritische burgers in de kou te laten staan. Ondanks alle potentiele risico’s gaat het economisch belang voor alles! 5G is een ondemocratisch plan dat over menselijke grenzen heengaat.

 

Om je wakker te schudden enige punten op een rij:

 
- Er zijn nu 1800 satellieten. Daar moeten er vanwege het nieuwe wereldomspannende 5G netwerk maar liefst 20.000 (!) bijkomen die ons leefmilieu op Aarde volledig zullen omringen. We zijn dan aan de satellieten overgeleverd. En door wie worden ze bestuurd?

 

- De impact van 5D op de gehele Aarde zal dan ook zeer groot zijn. 4G heeft al een grote invloed op ons leven. 5G zal dat in grote mate overtreffen. Wifi kun je thuis uitzetten. Bij 5G is er vanwege het grote en het oneindige aantal toepassingen vrijwel permanent een hoog stralingsniveau in jouw omgeving.

 

Om de andere punten te kunnen lezen, druk je op onderstaande button!


Openbaring van Maria Magdalena en Jezus De oermissie van de mensheid mag in de toekomst niet overspoeld worden door te vergaande technologische ontwikkelingen

 

Een waarschuwende openbaring van Maria Magdalena en Jezus aan de mensheid. Hoe gaan wij om met vergaande internettoepassingen zoals 5G, robotica en chips in een menselijk lichaam?

 

Liefde en bezieling dienen richting te geven aan de huidige digitale technologische ontwikkelingen. Een onafhankelijke internationale Raad is als beheersinstrument nodig. De grootste uitdaging nu is het omruilen van macht voor liefde.

 

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie bevinden je in een omkeerpunt in je relatie als soort met Moeder Aarde en haar bewoners. Daar heeft zij zich ook voor beschikbaar gesteld. Beschikbaar om jullie te dienen om jullie processen van overgave aan de fysieke dimensie en aan het Zijn van mens te verwerken. Jullie mogen haar daar dankbaar voor zijn. Nu is het evenwel de hoogste tijd om jullie verantwoordelijkheid te nemen voor deze tere relatie.”

 

Wil je gehele inzicht gevende openbaring lezen?

Klik dan op de button hieronder!


Laten we onze creativiteit aanwenden om een verdere tweedeling in de samenleving te voorkomen!

 

Gabriela en Reint Gaastra-Levin

Wordt deze nieuwsbrief niet goed getoond? Bekijk online.
Deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Uitschrijven.
Terug naar de inhoud