Introductiedag en teacher training Esoterische psychologie - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Introductiedag en teacher training Esoterische psychologie

Juni 2018 > Week 25
Naamloos 3

College of Esoteric Healing

Ezelstraat 24, 8000 Brugge, 0473/13.51.62

e-mail: jan.gyselinck@skynet.be www.collegeofesoterichealing.com

Introductiedag Esoterische Psychologie

 

Voor wie: voor hulpverleners en cliënten die hun werk (leef) kader willen verbreden en voor allen die zich geroepen voelen.

Omschrijving: Deze introductiedag wil je laten kennismaken met de leer van de 7 stralen zoals weergegeven in de boeken van Alice Bailey en H.P. Blavatsky. 

Hoe beïnvloeden de 7 stralen ons leven en dat van onze cliënten? Hoe beïnvloedt de weg van onze ziel ons leven?

 Hoe kan de leer van de 7 stralen ons helpen inzicht te krijgen over de gebeurtenissen in ons leven en/of over onze ontwikkeling in bewustzijn? 

Wat voor waarde heeft de kennis van de 7 stralen?

Deze en nog meer vragen worden overlopen in een mooi kader in Kapellen.

Doel: Na deze introductiedag kan je beter evalueren of je een verdere verdieping wenst in deze leer en 

de volledige training van 15 maanden (a rato van 1 lesdag per maand) wenst te volgen bij Jan Gyselinck (www.collegeofesoterichealing.com)

Aan de orde komen o.a.:

  • Van waar de Esoterische psychologie?
  • Het Doel – het plan – De visie en dienst
  • De 7 stralen : kort overzicht
  • Wat voor waarde heeft de kennis van de 7 stralen?
  • Hoe werken de 7 stralen in de mens?
  • Voorbeelden uit de therapie

Op zaterdag 23 juni 2018 te Kapellen 

Docente: Bénédicte Leys

Voor meer informatie neem gerust contact op met Bénédicte Leys:

  • benedicte@antepassio.be, tel: +32 (0)3 605 41 23, mob: +32 (0)477 27 82 87
  • Tarief : Het tarief van de introductiedag bedraagt € 75,- (incl. BTW), inbegrepen het boek “De Goden wachten op ons – deel 2: Esoterische Psychologie”
  • Plaats: Venuslei 10, 2950 Kapellen, België, Phone: +32 (0)3 605 41 20, e-mail: info@antepassio.be

 

***

Teacher training-course in Brugge

ESOTERISCHE PSYCHOLOGIE

De innerlijke realisatie van de Zeven Stralen

 

De Zeven Stralen vormen de basis van de ‘nieuwe’ esoterische psychologie.

Kennis van en ervaring met de stralen geeft je een helderziendheid, helder voelen in de stralen van mensen en alle bewustzijnsvormen op deze aarde. 

Je krijgt tevens het vermogen om deze magisch te hanteren.

Tijdens deze teacher-training word je gedurende 15 dagen opgeleid om les, meditaties, consulten (readings), stralenanalyses te geven in de esoterische psychologie. 

Je krijgt een grondige analyse, verdieping, meditaties en ondersteuning, lesopgaven, casussen,… met de vuren, deugden en krachten van de Zeven Stralen en je leert deze in het dagelijks leven te gebruiken.

 

'Er is één Leven dat zichzelf eerst uitdrukt doorheen zeven basishoedanigheden of aspecten en bijgevolg doorheen de oneindige veelheid van vormen.

Deze zeven stralende hoedanigheden zijn de Zeven Stralen, de Zeven Levens, die hun Leven geven aan alle vormen en daardoor hun betekenis, hun wetmatigheden en hun drang tot evolutie ... '

 

In Brugge op 15 dinsdagen van 10u tot 17u

Dag 1-2 : Straal 1: Wil of Kracht

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Dag 3-4 : Straal 2: Liefde-Wijsheid

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Dag 5-6 : Straal 3: Licht-Actieve Intelligentie

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Dag 7-8 : Straal 4: Harmonie -Schoonheid

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Dag 9-10 : Straal 5: Concrete Kennis-Wetenschap

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Dag 11-12 : Straal 6: Devotie -Abstract Idealisme

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Dag 13-14 : Straal 7: Ceremoniële Orde en Magie

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

Dag 15 : 7 stralen: synthese en versmelting

Analyse, verdieping, meditaties, casussen, oefeningen

 

Inschrijven is noodzakelijk via mail: jan.gyselinck@skynet.be

Data:

In Brugge op dinsdagen 4/09/2018 – 9/10 – 6/11 – 4/12 – 18/12 –

15/01/2019 – 12/02 – 12/03 – 2/04 – 7/05 - 4/06 - 3/09 - 8/10 - 5/11 - 3/12

 

Plaats:

College of Esoteric Healing, Ezelstraat 24, 8000 Brugge

 

Docent:

Jan Gyselinck, The Art of Esoteric Healing, (Internationaal Netwerk van Esoterische Healers)

Bijdrage:

De bijdrage voor deze opleiding is 3000 Euro (incl BTW) (inclusief uitgebreide syllabus, boek, lesopgaven, drank, ...)

Voor de KMO portefeuille geldt het bedrag zonder BTW nl: 2479,34 Euro (en 520,66 Euro BTW rechtstreeks over te schrijven aan Antepassio)

 

Inschrijven is noodzakelijk via: info@antepassio.be  met vermelding van ‘Teacher training esoterische psychologie'.

 

De praktische organisatie van de opleiding gebeurt door Antepassio (www.antepassio.be) met mogelijkheid tot gebruik van de KMO portefeuille.

Antepassio is vanaf augustus 2012 erkend dienstverlener voor de subsidies die vallen onder de “KMO Portefeuille” in Vlaanderen.

Hierdoor kunnen bedrijven en zelfstandigen die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest 40% subsidie krijgen voor trainingen en opleidingen.

 

+++

 

Jan Gyselinck is een leraar in esoterische wijsheid en esoterische healing.

Hij is gespecialiseerd in het onderricht over universele wijsheid, esoterische psychologie, esoterische astrologie en vooral esoterische healing.

Zijn specialiteit ligt erin om in de bewustwording van de innerlijke krachten te komen die iedereen verbindt met alle bestaansvormen op onze planeet.

De laatste 20 jaar geeft hij in België en Nederland tal van voordrachten, meditatiedagen en vooral opleidingen en organiseert hij in hetzelfde kader tal van activiteiten.

 

Terug naar de inhoud