Het HER-INNEREN van  JE WARE ZELF - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Het HER-INNEREN van  JE WARE ZELF

Augustus > Week 32
Naamloos 1

Wij  zijn allen onbegrensde eeuwige wezens

JIJ BENT VEEL MEER DAN ENKEL EEN FYSIEK LICHAAM

WERKEN EN OUD WORDEN IS NOOIT ONS EINDDOEL GEWEEST


Het HER-INNEREN van  JE WARE ZELF noemt  men ASCENSIE.  

We nodigen elkeen NU uit, met ons allen deze stap te zetten.Ons vierlichaamssysteem leeft en leert in vele dimensies. Op de innerlijke niveaus, of tijdens onze slaapperiode leren we alle dimensionale structuren te gebruiken.

Ascensie - het punt waar je in staat bent om het fysieke niveau te overstijgen - is ook het punt waar we ook ‘uiterlijk’ alle dimensionale mogelijkheden gaan gebruiken. Dit is ons hoofddoel.

Zeker, we zullen doorgaan met leren, na het Ascensie proces, om dimensies/densiteiten te begrijpen en hoe we ze beter kunnen gebruiken.

In de derde dimensie, in dualiteit hebben we de grondbeginselen geleerd, de spelregels.

Onze huidige fysieke structuur was ontworpen om die multidimensionale basis aan te leren.

We leerden vanuit vrije wil, traag en stap voor stap om elk onderdeel grondig onder de knie te krijgen.

De aarde was onze leerschool, wat we soms misverstaan onder karma en lijden.

Met vallen en opstaan, dat is nu eenmaal leren. Dat waren  de basisregels. Maar daar zijn we net voorbij gestapt.

Om dit leerproces te kunnen uitvoeren, dienden we onszelf eerst te vergeten want oorspronkelijk zijn en blijven we onsterfelijke wezens. En deze reis hebben we afgesproken om samen door te maken en samen aan te komen.

HERINNER WIE JIJ WERKELIJK BENT

www.multidimensionality.eu


 

 

Spirituele opleiding: Van 3D naar 5D

 

We zijn multidimensionele spirituele wezens.  We hebben ooit een kosmische trillingsverlaging ondergaan om ‘materie en dualiteit’ te kunnen ervaren. We hebben enkele harde lessen ervaringen gehad en doorgemaakt. In de 5de dimensie nemen deze een einde. Daar gaat de opleiding over. Nu is het tijd om onze terugweg aan te vangen. Dit is een groepsproces EN een individueel proces. Deze opleiding ondersteunt deze processen.

 

Met je hogere zelf , met hogere energieën werken helpt ons dualisme te overstijgen. We zijn onze eigen oorzaak en creëren onze eigen realiteit. Voor velen is dat hard om te horen. Maar we kijken niet achterom, maar voorwaarts: via gidsen horen en helen, channelen, weten enz zijn hulpmiddelen hierin die we samen activeren en herontdekken.

 

Voorstelling Ascensie project en Spirituele opleiding:  Gratis

Waar: JOC Kapelle-op-den-Bos Guido Gezellelaan 2

Wanneer: 4 September 19:30hrs

Vooraf aanmelden: tharon.eric@gmail.com

Daarna: woensdag avonden 10 euro/avond

Een grasduinen door de processen:

Dualiteit, lineaire tijd overstijgen.

Met gidsen, hogere energiëen leren werken, leren hoe ze te verwelkomen en er mee samen werken. 

Je-ZELF her-inneren , ontwikkelen en zijn. We zijn multidimensionele wezens.

Dingen zoals karma, ratrace, stress, elke soort armoede zijn één voor één zelfgekozen patronen die begrepen en veranderd kunnen worden. We leren deze patronen te doorbreken.

Uiteindelijk zijn het ZELF gekozen ervaringen.

Oude (vorige)levens/patronen loslaten , nieuwe definities van je-ZELF ont-sluieren.

Multidimensionaliteit begrijpen en toepassen in je dagelijks leven.
De bron van oorzaak en gevolg herkennen en deze aanboren en ont-wikkelen
Je eigen multidimensionale plaats in de wereld en JOUW eigenlijke 'taak' opnemen.

Helder leren zien, kijken, voelen en denken vanuit jouw tijdloze bron.

Je verbinden met andere multi-wezens en communiceren vanuit andere standpunten/dimensies/densiteiten.


Terug naar de inhoud