Het helderziend en intuitief Zicht ontwikkelen - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

Het helderziend en intuitief Zicht ontwikkelen

maart 2021 > week 12
Naamloos 1

AGNI  SCHOOL

 

Het helderziend en intuitief Zicht ontwikkelen


doorheen

Studie en meditatie van esoterische zaadteksten

 

6 donderdagnamiddagen

14u-17u

Online

 

 

Wanneer we esoterische teksten met eenpuntige aandacht benaderen, wordt het licht van het hoger mentale vrijgemaakt en ontwikkelen we het helderziend vermogen van het geestelijk of 3e oog. Dit is de brug naar het dieper gelegen vermogen van Intuitie, die waarneemt doorheen de ogen van het hart en de bedoelde Idee achter de vorm ervaart.

 

Helderziendheid als gevolg van het instromen van licht, brengt ons in contact met de hoger mentale kennis. We ontvangen en registreren daardoor indrukken die onze kennis vernieuwen en verlichten. Je komt tot 'zelf-verlichting', je krijgt bevrijdende inzichten over de werkelijkheid die je op dat moment bestudeert. Het licht verruimt onze kennis.

 

Intuitie is het vermogen van het buddhisch gebied en doet ons de werkelijkheid zien en begrijpen doorheen Liefde en Wijsheid. Voorbij de verlichtende kennis word je in 'blauwdrukken', patronen of de diepe 'Idee' achter de kennis gebracht. Dit wordt ervaren als een intuitieve beweging die je bewustzijn 'herschikt' of 'herinformeert' voorbij het gebied van kennis. Het is een voelend begrijpen zonder de tussenkomst van het denken, maar door een contact vanuit liefde. Ze brengt eenheid.

 

In de werken van Alice Bailey, reikt de Tibetaanse Meester Djwhal Khul esoterische of occulte zaadteksten aan ter dieper contemplatie. Deze teksten bevatten een eindeloze diepgang en zijn als zaden die we door herhaaldelijke contemplatie tot een verder kiemen brengen. Ze zijn sleutels tot diepere waarheden en vurige ervaringen van die waarheden.

 

We zullen samen een esoterische tekst in detail bestuderen, in uitwisseling de heldere inzichten tot bloei laten komen en vervolgens een diepgaande contemplatie doen om tot de Vurige en intuitieve ervaring te komen die achter deze woorden besloten ligt zodanig dat deze ons bewustzijn kan doorstromen en voor altijd mag verrijken.

 

 

Het betreffen teksten over de 7 Stralen die steeds in thema van de Zodiak gekozen werden, of teksten rond de diepe weg van Inwijding.
Programma

Inleidende Stralenmeditatie

Gezamelijk verlichtende en intuitieve studie van de tekst

Afsluitende contemplatie op de tekst
Data

Donderdagen van 14u-17u

 

1 april - 7e Straal van Orde en Magie (Ram)

15 april - Inwijding (Stier)

6 mei - 1e Straal van Kracht (Stier)

27 mei - 2e Straal van Liefde-Wijsheid (Tweelingen)

10 juni - 3e Straal van Licht (Kreeft)

24 juni - 7e Straal van Orde en Magie (Kreeft)

 

 

Bijdrage - 45eur per namiddag


Vooraf inschrijven per mail is noodzakelijk.

Meer info? Klik hier.Van harte,

Stefan Van Meirhaeghe

 

www.agnischool.com

Hemelstraat 4, Antwerpen
Het Vuur van Transmutatie (2-3 april)

De Inwijder van het hart (4 april)

Shambhala en de 3 Planetaire Vuren (2d)

Vraag en Antwoord 

Telepathie met Meester Morya door Pia Yesimala (14 mei, ter plaatse)

De Kunst van occulte meditatie (4d)September 2021

Diepgaande Opleiding Esoterische Psychologie

Esoterische Astrologie
Volledige kalender

 

Terug naar de inhoud