De Grote Aanroep - Spiritueel Aanbod - Aanbod Info

Ga naar de inhoud

De Grote Aanroep

mei 2021 > week 20
Naamloos 1

De Grote Aanroep

 

Een weg naar Licht, Liefde en Kracht

 

 

Deze tekst is een uitgeschreven audio opname van een toelichting rond de Grote Aanroep die plaats vond op 11 april 2021 in de Agni School. Deze tekst wordt vrij aangeboden ter verspreiding van het Licht, de Liefde en de Kracht in de mensheid en is opgedragen aan het werk van planetaire evolutie van de Broeders en Zusters van Licht en Mededogen.

 

 

Voel u vrij de tekst te verspreiden wanneer u zich daar in uw hart zou toe opgeroepen voelen. De volledige tekst is gratis beschikbaar via onderstaande link.

 

 

Fragment

 

“En zo is het dan, dat we zullen zien - en dat kunnen we dadelijk wel even voelen als we in de Grote Aanroep gaan staan - dat de mensheid, en de mens als individu, een heel bijzondere kracht heeft die we nog niet zozeer begrijpen of nog niet zozeer diepgaand beseffen als mens. Dat is ons mentaal lichaam. Ons mentaal lichaam lijkt eigenlijk voornamelijk - zoals we het op dit moment in de evolutie van de mensheid vaststellen - hoofdzakelijk om zijn leven in te richten. Om te denken over bepaalde zaken, te analyseren, bepaalde zaken te bestuderen, studie op te nemen. Maar dat is natuurlijk nog maar één aspect van ons mentaal lichaam. Dat wordt het concreet mentale genoemd of het lagere mentale. En daartoe dienen heel wat van onze scholen en universiteiten op dit moment. Dat is een heel belangrijk aspect binnen de evolutie van de mensheid. De universiteiten zijn een heel mooi voorbeeld van hoe het mentaal lichaam in de mensheid getraind wordt, een evolutie gegeven wordt ten goede. Maar dat is natuurlijk niet het eindpunt van wat bedoeld is met het mentale opvoeden. Steeds meer, zoals je in de werken zult terugvinden, is er een opkomst van esoterische scholen die dan ook het 2e aspect van het mentaal lichaam, namelijk de Ziel, zullen bevorderen zodat de mensheid dan ook voelt: ja, ik word eigenlijk ook in staat om een abstract vermogen van mentale activiteit toe te laten, in het begin in een mentale abstracte activiteit te kunnen staan die eigenlijk het Licht is. En daarin ligt natuurlijk een belangrijke sleutel, die we ook in de Grote Aanroep voelen: mijn mentaal vermogen kan eigenlijk veel meer aan. Mijn mentaal vermogen is ook in staat om doorheen haar concentratie, en dat is heel belangrijk - de focus is fundamenteel - dat we doorheen een eenpuntige aandacht, en dat is natuurlijk één van de bouwstenen van de toekomstige scholen, dat het denken tot een eenpuntigheid gebracht kan worden. En door die eenpuntigheid komen we dan eigenlijk in het vermogen ons te concentreren op het Licht, om daardoor Licht aan te roepen en Licht te verspreiden. Want dat is de Grote Aanroep: het is een invocatie. En de wetenschap van invocatie betekent dat we in staat zijn om ons danig te richten op een levend iets, dat het daardoor antwoordt met informatie. Dat het zich leert kennen eigenlijk, dat het zich doet kennen in feite. Net zoals je je eenpuntig op een Ziel zou richten in je familie, dat je daardoor impressies krijgt van die Ziel. Op dezelfde manier krijg je dus impressies van het Licht, want we bevatten natuurlijk nooit het Kosmische Licht in zijn totaliteit. We krijgen een impressie van het Licht en door die invocatie krijg je dus een evocatie: je roept aan, en er komt een antwoord. En dat is die wetenschap van aandacht en energie. Je kunt dus je aandacht zodanig concentreren, dat je dus een weerklank krijgt. Die weerklank roep je eigenlijk aan. Dat is wat je zoekt in de Aanroep, en dat daalt dan eerst in, in je eigen mentale ruimte en dan kun je dat door je intentie verspreiden. Dat is een heel belangrijk aspect van de Grote Aanroep. Dat we, door ons te verbinden met de eerste paragraaf:

 

‘Vanuit het punt van Licht in het Denken van God 

Strome Licht in het denken van de mensen.’

 

(Dus dat wil zeggen: eigenlijk ook vanuit het eigen punt van Licht in ons denken)

Dat we dus het Licht kunnen aanroepen en dan laten uitstralen in de mensheid, in het netwerk van Licht waarmee we zelf verbonden zijn.

En dat is fundamenteel dat we dat voor ogen houden: dat het menselijke Bewustzijn, of de mensheid als een geheel eigenlijk, een mentaal lichaam is, in hoofdzaak.

Het is niet onze stof die ons onderscheidt van de Aarde. In de stof zijn we niet zoveel anders dan dieren of planten of mineralen. We zijn uiteindelijk ‘stof-atomen’.

In onze emoties zijn we ook niet zo onderscheidend a.h.w. van het dierenrijk. We hebben daar een hele grote gelijkenis mee, weliswaar natuurlijk doorheen de evolutie meer verfijnd.

Maar het is hoofdzakelijk onze mentale verfijning die ons sterk onderscheidt van de andere natuurrijken. Die toont dat we fundamenteel anders zijn en dus ook fundamenteel iets anders te betekenen hebben op deze Aarde, dan wat het dierenrijk, het plantenrijk, en het mineralenrijk demonstreren of bijdragen aan de evolutie van de Aarde.

Dus ons mentaal lichaam maakt ons eigenlijk vooral mens om het zo te zeggen. De beheersing en het instrument van het mentaal lichaam verdiepen, maakt ons eigenlijk een pelgrim a.h.w. in de menselijke school. ‘t Is juist door ons mentaal lichaam ten volle te gaan exploreren dat we dus ons mens-zijn ten volle opnemen en de evolutieschool van mens-zijn doorlopen. Daarom komen we dan ook doorheen die menselijke scholen, doorheen de verscheidene incarnaties, in het mentaal lichaam van de aarde tot voldoende mentale ervaring, mentale rijpheid, waardoor er een doorbraak komt in onze uitdrukking, dat we zien, ja maar, als ik dit mentaal lichaam beheers, controleer, eenpuntig kan focussen, dan blijkt dat instrument eigenlijk tot bepaalde dingen in staat te zijn, en dus ook krachten en energieën in beweging te brengen.

En dan is er natuurlijk iets dat fundamenteel duidelijk wordt in onszelf: we zijn Scheppers van energieën.”

 

Volledige Tekst

-        U kan de volledige tekst gratis downloaden via deze link: PDF Grote Aanroep Toelichting

 

Uitnodiging Groepsmeditatie Grote Aanroep tijdens Volle Maan Tweelingen

 

-        Indien u zich in uw hart aangesproken voelt om de Grote Aanroep in groep mee te reciteren, bent u uitgenodigd op woensdag 26 mei om 13u-14u online. Meer info: Wereld Aanroep Dag.

De volle maan in Tweelingen is een planetair hoogtepunt in de Kracht van de Liefde. We kunnen deze energie kanaliseren en verdelen in ons bewustzijn doorheen het reciteren van de Grote Aanroep. Dit is een dienst aan het groepsbewustzijn van de mensheid en brengt een helende stroom voort in onze lichamen van bewustzijn.

 

 

Verbonden in het licht, de liefde en de kracht,

 

Stefan Van Meirhaeghe

www.agnischool.com

stefan.vanmeirhaeghe@gmail.com

Hemelstraat 4, 2018 Antwerpen


Terug naar de inhoud